Gebruikerslogin

Disclaimer en voorwaarden voor een lidmaatschap


Voorwaarden
Voor een aantal spelletjes is voor het plaatsen toestemming gevraagd en verkregen bij de door ons bekende copyright houders.
Sommig content mag van de copyright houders zonder of met enige voorwaarden op websites geplaatst worden, voor sommige andere content hebben we geen copyright informatie kunnen vinden of kunnen we deze informatie niet achterhalen.
Als er voorwaarden aan verbonden zijn om content te plaatsen, dan worden deze, voor zover wij dat zelf kunnen beoordelen, door www.dreamgames.nl gevolgd.

We hebben niets gewijzigd aan de codes van de spelletjes. Vermeldingen van bijvoorbeeld copyrighthouders, merknamen, makers of verwijzingen naar andere sites bleven ongewijzigd.

Wetgeving
De wetgeving rond internet toepassingen is nog volop in ontwikkeling. Waardoor hetgeen wel en niet is toegestaan niet altijd helder en eenduidig is. Het kan dus voorkomen dat, een copyright houder toch meent dat zijn of haar belangen worden geschaad. In een dergelijk geval wordt verzorgt om contact op te nemen.

Algemene voorwaarden voor een lidmaatschap
In het bezit zijn van een wachtwoord is gelijkgesteld aan het bezitten van het lidmaatschap. Dus het doorgeven van een wachtwoord betekent ook het doorgeven van het bezit van het bijbehorende lidmaatschap.
Het lid is zelf verantwoordelijk om zijn wachtwoord veilig te houden.

Etiquette
Iedereen wordt geacht zoveel mogelijk gebruik te maken van mooi Nederlands.
Verbale aanvallen of zelfs beledigingen tegen een persoon of groep, discriminatie en verdachte politieke uitspraken zijn niet toegelaten en kunnen strafbaar gesteld worden.
De gebruiker verplicht zich om de door hem gekozen gebruikersnaam en reacties dusdanig te kiezen en op te stellen dat er geen sprake is van discriminerende, racistische, pornografische of enig andere agressieve connotaties.

Sancties
Bij een overtreding op bovenstaande voorwaarden volgen mogelijk sancties.
Mogelijke sancties kunnen zijn:
* Weigering tot www.dreamgames.nl
* Opheffen van het lidmaatschap
Bij foutieve acties van het beheer van de site vindt geen vergoeding plaats.

Advertentie